Home Page Astroshastra Remedies
Resource from Astroshastra.com Rudraksha Beads Parad Idols Crystal Idols Tantra Items
Shree Yantra
Akarshan
Baglamukhi Maha
Bajrang
Bhairon
Bhom
Brihaspati
Budh
Chandra
Dhumvati
Durgaambajiyan
Durga Bisa
Durga
Ganesh
Gayatri
Hanuman
Kaal Sarp
Kamdev
Kamla
Karla Sidhi
Karya Sidhi
Ketu
Kuber
Kanakdhara
Lakshmi Narayan
   
 

Yantra in Silver Pendant with silver ChainShani Yantra
with chain

INR - 2100
USD
- 43.93
Buy It


Shree Yantra
Gold pendant

INR - 22800
USD - 476.98

Buy It


Shukra yantra
with Silver Chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy It


Surya Yantra
with Silver Chain

INR - 2100
USD - 43.93
Buy ItVashikaran Yantra with Silver chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy It

Vahan Durghatan
Yantra with
Silver chain

INR - 2100
USD - 43.93

Buy It

Navgraha
Mahakali
Mahalakshmi Maha
Mahamritunjay Maha
Mangal
Maruti
Matangi
Meru
Rahu
Ramraksh j
Santan Gopal
Saraswati
Sampoorn Maha Lakshmi
Shani
Shiv
Shubh Labh
Shukra
Sukh Samridhi
Surya
Swastik
Vahan Dhurghtna
Vastu
Vashikaran
Vyaparvridhi Lakshmi
Vighantrasnavgrah Yantra
 


Rare Lucky Charms Items